ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 03/11/2020

* Αποφασίστηκε η λύση σύμβασης εργασίας και για τους Εργαζόμενους του ΔΕΔΔΗΕ.
* Τελικά ο υπολογισμός των αναδρομικών για τους συνταξιούχους, έγινε σύμφωνα με τις κρατήσεις των Ν.4051/12 και 4093/12 για τα έτη 2015 και 2016.
* Η καταβολή αναδρομικών στους δικαιούχους λόγω χηρείας μετά τον Μάϊο του 2016 και για τους κληρονόμους γενικώς, θα γίνει με ειδική εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας.
* Παρακαλούμε για την πιστή τήρηση όλων των μέτρων για την υγεία και την ασφάλειά μας.