Βηματική Τάση - Τάση επαφής

Μετά από ένα περιστατικό που μου είπε φίλος μου

εργαζόμενος πολλά χρόνια στον ΑΔΜΗΕ, το οποίο περιστατικό έτυχε να διασταυρωθεί τυχαία από άλλο παράγοντα σε συζήτηση και συνέβη πριν περίπου 4 χρόνια, με τραγικό αποτέλεσμα για χειριστή μηχανήματος, θεώρησα πολύ σημαντικό να αναλύσουμε τη βηματική τάση και τάση επαφής. Τι είναι Βηματική τάση και τι προβλήματα μπορεί να δημιουργήσει σε ένα χώρο που θα προκύψει.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Υ/Σ Μ.Τ/Χ.Τ ΕΣΩΤΕΡΙΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

ΠΡΙΝ ΚΑΝΩ ΧΕΙΡΙΣΜΟ:

  1.  Συζητώ και κατανοώ το τι πρόκειται να κάνω.

  2. Διαπιστώνω την κατάσταση που βρίσκονται τα μέσα απομόνωσης (Δ/Φ, Δ/Ι) του πίνακα Μ.Τ, δηλαδή αν είναι  ανοικτά (OFF) ή κλειστά (ON) (Μιμικό διάγραμμα-Οπτικός έλεγχος).

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΓΩΝΟΥ

Οι ασύγχρονοι κινητήρες βραχυκυκλωμένου δρομέα είναι απλοί στην κατασκευή και έχουν χαμηλό κόστος συντήρησης. Για το λόγο αυτό η χρήση τους είναι πλατιά διαδεδομένη. Το ρεύμα εκκίνησης τους είναι 4 έως 8 φορές μεγαλύτερο από το ρεύμα κανονικής λειτουργίας. Για το λόγο αυτό, η απ΄ευθείας εκκίνηση του κινητήρα σε συνδεσμολογία τριγώνου, που είναι η συνδεσμολογία λειτουργίας τους, δημιουργεί προβλήματα στο δίκτυο (πτώση τάσης). Για να περιοριστεί το ρεύμα εκκίνησης, αλλά και για την προστασία τους, χρησιμοποιείται ο αυτόματος διακόπτης αστέρα-τριγώνου (Υ-Δ) (star delta switch), που για συντομία αναφέρεται ως αστεροτρίγωνο. Συνήθως χρησιμοποιείται σε κινητήρες ισχύος πάνω από τρεις ίππους (περίπου 2 KW). Οι κινητήρες αυτοί έχουν τρία τυλίγματα, τα άκρα των οποίων ονομάζονται U1-U2, V1-V2 και W1-W2.