28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Tο Εργασιακό Στρες επηρεάζει αρνητικά τις επιδόσεις στην εργασία αλλά και την ίδια την υγεία.
Άμεση προτεραιότητα η αναθεώρηση του τρόπου αντιμετώπισης των εργασιακών θεμάτων και η έννοια της εργασίας.
Η βελτίωση των συνθηκών εργασίας και ο περιορισμός των αρνητικών ψυχολογικών επιδράσεων είναι επιβεβλημένες ενέργειες.
Η επικινδυνότητα της εργασίας επιβάλλουν την εξάλειψη των εντάσεων, που επενεργούν αρνητικά.
Η άμεση λήψη μέτρων και η πιστή εφαρμογή των οδηγιών για την υγεία και την ασφάλεια της εργασίας αποτελούν την μοναδική λύση.
ΟΧΙ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ - ΟΧΙ ΑΛΛΟ ΑΙΜΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ

 

13101195 1749888398555941 914431187 n