Δημοσιεύματα για απόφαση του ΣτΕ

Θέμα: Δημοσιεύματα για απόφαση του ΣτΕ

Σχετικά με τα πρόσφατα δημοσιεύματα στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, στα οποία γίνεται αναφορά στο «περιεχόμενο» της αναμενόμενης απόφασης της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, αναφορικά με τις περικοπές που επεβλήθησαν σε πλήθος συνταξιούχων, με τους νόμους 3845/2010, 3863/2010, 3986/2011, 4024/2011, 4051/2012 και 4093/2012, σας γνωρίζουμε τα εξής:

  1.     Οποιαδήποτε προσπάθεια να προβλεφθεί το περιεχόμενο της σχετικής δικαστικής απόφασης είναι με τα τωρινά δεδομένα παρακεκινδυνευμένο.  Οι, μέχρι σήμερα, εκδοθείσες αποφάσεις, μας οδηγούν στο να διατηρούμε επιφυλάξεις για την τελική κρίση, η οποία πάντως, θα αφορά σειρά μνημονιακών διατάξεων, για τις οποίες έχουν ασκηθεί αγωγές και από τα μέλη του Συνδέσμου και τις οποίες σαφώς θα επηρεάσει.

  2.      Υπενθυμίζουμε, ότι οι νόμοι 3845/2010 και 3863/2010 (Μνημόνιο I), έχουν ήδη κριθεί συνταγματικοί (Ολ. Σ.τ.Ε. 668/2012).

 3.      Σε κάθε περίπτωση, πιθανή δικαίωση των προσφευγόντων στην άνω δίκη «πιλότο» του Σ.τ.Ε., (μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και συνταξιούχοι της ΔΕΗ), εμφανίζεται, να αφορά, μόνο στις περικοπές του ν. 4093/2012 (από 1.1.2013) οι οποίες είναι και οι τελευταίες που επεβλήθησαν χρονικά και λειτούργησαν σωρρευτικά στις προηγούμενες, επιβαρύνοντας υπέρμετρα τους συνταξιούχους σε αντίθεση με τις συνταγματικές αρχές της ισότητας, της αναλογικότητας, της αξιοπρεπούς διαβίωσης  και της ίσης συμμετοχής στα δημόσια βάρη. Αυτή η δημοσιευθείσα «πληροφορία», θεωρούμε, με κάθε προφανώς επιφύλαξη, ότι είναι η πιό αξιόπιστη, δεδομένου ότι για τις περικοπές αυτές, ήδη έχουν εκδοθεί θετικές αποφάσεις της Ολομέλειας του Σ.τ.Ε που αφορούν στρατιωτικούς, δικαστικούς και μέλη ΔΕΠ των Πανεπιστημίων με το ίδιο προαναφερθέν νομικό σκεπτικό. Κρίνεται εν γένει σκόπιμο να αναμένει κανείς την τελική κρίση του δικαστηρίου, διότι τα θέματα που πρέπει να επιλυθούν, είναι πολλαπλώς νομικά δυσχερή ενώ και η ενεδεχόμενη οικονομική επιβάρυνση των ασφαλιστικών ταμείων σε περίπτωση που κριθούν αντισυνταγματικές οι, με τους άνω νόμους περικοπές (κάποιες ή όλες) είναι μεγάλη.

                                                                                               

                                                                                                           Σ.Α.Σ Ε.Η.Ε