ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 24-5-2024

΄΄ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΚΩΝ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ΄΄

Οι Συνάδελφοι Συν/χοι μέλη του Συνδέσμου μας που περιλαμβάνονται στην 8480/2023 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, πληρώθηκαν στις 17/5/2024 για τους ΤΟΚΟΥΣ των παρανόμων κρατήσεων στις Κύριες Συντάξεις με ειδική κατάθεση από το ΕΦΚΑ στο τραπεζικό τους λογαριασμό.

 

Ελπίζουμε σύντομα να οριστικοποιηθεί το κλείσιμο των εκκρεμοτήτων και για τους υπόλοιπους Συναδέλφους.