ΟΔΗΓΙΕΣ για την υγεία και ασφάλεια των Επισκεπτών στον ΑΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Σε περίπτωση ηχητικού σήματος κινδύνου, μείνετε ψύχραιμοι και ακολουθείστε τις οδηγίες του συνοδού, έτσι ώστε να βρεθείτε στο πλησιέστερο σημείο συγκέντρωσης -καταφυγής.

ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ

    §  Ο ΑΗΣ έχει δικό του Ιατρείο – Σταθμό πρώτων βοηθειών, το οποίο λειτουργεί σε πρωινή φυλακή. Είναι στελεχωμένο με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.

   §  Ο ΑΗΣ διαθέτει επίσης ασθενοφόρο όχημα για περιπτώσεις που κρίνεται αναγκαία η άμεση μεταφορά εργαζομένων σε νοσοκομείο.

 

1

Η ΖΩΗ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΠΟΛΥΤΙΜΟΤΕΡΟ ΔΙΑΘΕΤΟΥΜΕ

  §  Σας ευχαριστούμε για τη συμμόρφωση σας στους κανόνες ασφαλείας του ΑΗΣ.

      §  Για οποιαδήποτε παρατήρηση απευθυνθείτε στον Υποτομέα  Υ&ΑΕ του ΑΗΣ.

2