Δ.Σ - Εξελεκτική Επιτροπή - ΓΣ

Πρόεδρος: ΤΣΙΒΓΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Αντιπρόεδρος: ΚΑΛΑΝΤΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Γεν. Γραμματέας: ΚΑΜΗΛΑΡΑΚΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
Ταμίας: ΣΚΟΥΡΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Aναπλ.Γεν.Γραμματέας: ΚΙΑΜΟΥΡΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
Έφορος Εκπαίδευσης-Πολιτισμού: ΡΟΥΧΩΤΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Έφορος Περιουσίας Συνδέσμου: ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΕΞΕΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος: ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Αντιπρόεδρος: ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Γραμματέας: ΚΑΜΗΛΑΡΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 

 

   2009